cv

 

Anställningar och uppdrag

·       Head of Client Services, Futerra Stockholm. Övergripande ansvar för verksamhetens styrning, arbetsprocesser och projektens lönsamhet. Rekryteringsansvar. Senior strateg. Del av företagets ledningsgrupp.
2019 -

·       Politiskt sakkunnig i statsrådsberedningens samordningskansli, Regeringskansliet, Rosenbad. Del av den grupp politiska tjänstemän som säkerställer att alla förslag till regeringsbeslut är förankrade i och accepterade av båda regeringspartierna. Ansvarig för att för miljöpartiets räkning förhandla frågor kring utbildning, kultur och inrikes säkerhet (blåljusfrågor), samt landsbygds- försvars- och övergripande EU-frågor.
2017- 2018

·       Vice vd, seniorkonsult och delägare Futerra Stockholm. Head of Studio med rekryterings- och personalansvar för byråns kreativa team samt övergripande ansvar för planering och löpande arbete. Senior copywriter. Del av företagets ledningsgrupp.
Grundare och del av det team som hösten 2010 startade Sveriges första kommunikationsbyrå helt fokuserad på hållbarhet. Ansvarig för kunder som: Food for Progress (Oumph!), KRAV, WWF, Fairtrade, Samhall, Stockholms stad, KPMG, Clowner utan gränser m fl.
Head of Studio 2014-2017, vice vd 2015-2017.
2010-2017

·         Styrelseledamot, vice vd och marknadsansvarig Beat Food for Progress. Arbetande styrelseledamot med ansvar för det nystartade och snabbväxande livsmedelsföretaget Beats marknadsstrategi. Stöd till företagets vd. Del i ledningsgrupp.
2014 – 2015

·         Styrelseledamot och vice ordförande Stockholm Parkering. Ett kommunalt bolag med 75 anställda och en omsättning på 500 miljoner. Ansvarig för att bevaka och följa upp den politiska styrningen.
2010 – 2014  

·         Verksamhetsansvarig Genombrott, konsultbolag inom leverantörsansvar. Grundare och delägare. Affärsutvecklingsstöd med fokus på socialt ansvar och hållbart företagande. Utveckling och implementering av uppförandekoder, riskanalyser och system för uppföljning och kontroll. Utveckling och genomförande av utbildningar och workshops för ledningsgrupper och anställda.
2007 – 2011

·         Projektledare för organisationen Fair Trade Center. Research, informationsproduktion, dialog med företag, utbildning, webb och mediearbete. Ansvarig för en rapport om skobranschens arbete med socialt ansvar samt förhandlingar i den svenska arbetsgruppen för framtagandet av en ISO-standard för socialt ansvar, ISO 26000.
2006. Vikariat.

·         Handläggare, enheten för globala utvecklingsfrågor, Forum Syd. Opinionsbildning, omvärldsbevakning och informationsspridning med fokus på EU:s handelspolitik, svensk utvecklings- och biståndspolitik samt millenniemålen. Redaktör för skriftserien Globala studier. Ansvarig för framtagandet av rapporten ”Sverige kan bättre – tio punkter för global rättvisa” inför FN:s millennium + 5 konferens.
2004 – 2005. Vikariat.

·         Biträdande forskare Göteborgs universitet. Enkätundersökning kring politiska styrmedel för koldioxidminskningar och acceptans. Delaktig i projektgrupp, medförfattare till uppföljande artikel i ”Fåfängans marknad” SOM institutets årliga publikation.
2003. Projektanställning.

·         Pressekreterare för folkrörelsekampanjen Klimat.nu. Ansvarig för det utåtriktade arbetet, presskontakter, textproduktion, webb, strategi.
2002. Projektanställning.

·         Projektledare Europa för Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU. Ansvarig för ett projekt syftande till att under det svenska ordförandeskapet, ur ett demokrati- och inflytandeperspektiv, lyfta EU och Europafrågor gentemot LSU:s medlemsorganisationer.
2000 – 2001. Projektanställning.

·         Handläggare för påverkan och kommunikationsfrågor på LSU. Ansvarig för ungdomspolitik, inflytandefrågor, kontakter med beslutsfattare, FN- och Europafrågor.
1999 – 2000. Vikariat.

Utbildningar

Examina:              
Filosofie Kandidatexamen vid Göteborgs Universitet 1998. 
MA in Environmental Politics vid University of Keele 2002.

Universitet:
Degree of Master of Arts in Environmental Politics vid University of Keele (motsvarande 40 p magisternivå)

Statsvetenskap, grund, fortsättnings och fördjupningskurs (20+20+20p)

Humanekologi, grund och fortsättningskurs (20 + 20p)

Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs (20p)

Europeisk politik vid Thames Valley University, London (motsvarande 20 p)

Biologi (10p)

Företagsekonomi (10p)

Naturresursernas bruk (10p).

Folkhögskola: Ettårig Tanzaniakurs vid Färnebo Folkhögskola, avslutad 1994.

Övrigt:
Mgruppen. Ny som chef. Ledarskapsutbildning 3 + 3 dagar. Situationsanpassat ledarskap. 2016

Publicerat

Bok, artiklar och bokkapitel kring företags sociala ansvar, media och miljö, demokratifrågor, etisk upphandling, hållbart företagande, socialt företagande, mm. Följande är ett urval.

  • ”Vi kan om vi vill” Kapitel i antologin ”Tänk Grönt – 21 texter om framtiden” utgiven av premiss förlag 2011.

  • ”Sverigedemokraterna utmanar underifrån” Tillsammans med Helena Tagesson. Kapitel i antologin ”En ny demokrati” utgiven av Global Utmaning 2007.

  • ”Fair Trade Stockholm - Looking into the future” Artikel publicerad i Färgfabriken Magazine, Premier Issue, November 2006.

  • ”En god affär! - Socialt ansvar i offentlig upphandling”. Bok skriven tillsammans med Fredrik Lann. Publicerad på Atlas förlag 2005.

  • ”Att ställa företag till svars” Kapitel i antologin ”Det globala ansvaret” utgiven av Ekerlids förlag 2003

Övrigt

·       Aktiv i miljöpartiet och grön ungdom sedan 1998. Styrelseledamot i mp Stockholm flera perioder. Ordförande under 2009 - 2010.   

·       Initiativtagare och projektledare för evenemanget ”Stockholm 2020” som arrangerades på Södra Teatern och lockade ett 100-tal människor att under en hel dag diskutera politik på ett nytt sätt och ge sina idéer till miljöpartiets kommunpolitiker inför valet 2010.

·       Ledamot i expertpanel om globalisering och demokrati inom projektet Global Utmaning. www.globalutmaning.se  2006 - 2007.

·       Ledamot av arbetsgrupp SIS/TK478 inom ramen för det internationella arbetet med att ta fram en ISO-standard för socialt ansvar, ISO 26000. Under 2006.

·       Varit med och startat och drivit (satt med i styrelse och arbetsutskott under första året, 2001) en av de snabbast växande och mest betydelsefulla politiska rörelserna i Sverige under de senaste årtiondena, Attac Sverige. Vi tog globaliseringsdebatten till Sverige.

·       Initiativtagare till och del av tankekollektivet D5 www.d5.se Sedan 2005.

·       Delaktig i att starta upp och driva ett nätverk av flera organisationer och individer för ett större etiskt ansvarstagande hos företag, Företag till Svars! Vi gjorde bl a den första externa anmälan till UD:s kontaktpunkt för OECDs riktlinjer någonsin. 2002 – 2004.

·       Deltog på World Summit on Sustainable Development i Johannesburg i augusti – september 2002 som del i Svenska NGO delegationen inom nätverket Alert.

·       Initiativtagare och grundare till företaget Ramp Kommunikation som utvecklade och genomförde rollspel om demokrati och EU-systemet för elever och lärare på gymnasieskolor i Sverige under ett par år i början av 2000-talet.

Språk

Svenska: Flytande
Engelska: Flytande

Referenser

Lämnas på begäran.